Publi Readers
All about truth & reality in surrounding & in universe.
Browsing Category

विचार

विचार

गृहस्थ जीवनमा धर्म

यहाँ नित्य वेदपाठपूर्वक ऋषिहरुको, होम–हवनद्धारा देवहरको, श्राद्धद्धारा पिरहरुको र अन्नद्धारा मानव एवं बलिकर्मद्वार अर्थात आफनो उपार्जनबाट केही वस्तु त्याग गरेर अन्य जीवनको पोषण